Loengud

Leave a comment

Sissejuhatus larpi – kiire ja lõbus ülevaade sellest, mis on larp

Larbi ajalugu maailmas ja Eestis – loeng rollimängu arengust ja Eestimaale jõudmisest

Milline on mängitav tegelane ja kultuur? – loeng püüab anda vastuse sellele, milline on tegelane ja kultuur, mida on võimalik mängida ehk mida peab tegelase ja maailmaloome juures silmas pidama.

Sissejuhatus larbikorraldusse – ülevaade erinevatest korralduslikest aspektidest

Erinevate larpide tutvustus – esitlus erinevatest larpidest Eestis ja välismaal, mis püüab anda võimalikult laia ülevaadet sellest, mis tüüpi larpe on võimalik teha.

Mängujuhtide kogemused, mängijate tagasiside – augustis läbi viidud küsitluse tulemused

Larbiloome disainielemendid I & II – mida tuleb silmas pidada larpi kirjutades. Arutame erinevaid valikuid, mida mängu tehes mängulooja teeb (nt butafooria, mängujuhtimisstiil, mängijavastutus, suhtlusstiil, võistluslikkus jpm). Lähtudes tööriistast ‘Mixing desk of LARP’.

Järelbriif–miks, kas, kuidas – ülevaade sellest, mis on järelbriif, miks seda kasutatakse ja milleks seda ei peaks kasutama. Proovime arutada ka, kas seda on vaja ja kui on, siis tutvustada eri viise, kuidas järelbriifi teha.

Ohutus ja turvalisus larbis (loeng) – mida larbis silmas pidades mõeldes mängijate füüsilisele ja ka emotsionaalsele ohutusele, mida saab mängujuht teha ja kuidas silmas pidada ka enda ohutust (nt läbipõlemine)

Musta kasti larp (loeng) – kiire ülevaade sellest, milline on musta kasti ja vabavorm larbi eripära. Mis on selle formaadi tugevus ja nõrkus.

Huvilistele:

Hariduslarp ja larp mittelarparitele – vabas vormis esitlus ja vestlusring sellest, mida tuleb silmas pidada tehes haridusliku sisuga mänge ja larpe tavainimestele (nt firmadele)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Arhiiv

%d bloggers like this: